Kwartalnik Literacki „Wyspa” Nr 1 (61) 2022

Kwartalnik Literacki „Wyspa” Nr 1 (61) 2022

// Opowiadania kryminalne w czasopismach

Opowiadanie 5000 brojlerów z cyklu Ze śledztw Herberta Szadena