Polityka prywatności

I Informacje ogólne

 1. Administratorem danych na stronie marcinwronski.art.pl jest jej administrator Marcin Wroński (admin[at]marcinwronski.art.pl).
 2. Dostawcą hostingu jest hekko.pl (H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań), z którą administrator strony podpisał umowę powierzenia danych osobowych.
 3. Użytkownikiem strony jest osoba, która wyświetliła w swojej przeglądarce na dowolnym urządzeniu stronę marcinwronski.art.pl lub powiązaną z nią podstronę.
 4. Dane użytkowników strony są przesyłane i przechowywane w sposób bezpieczny zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z RODO, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II Jakie dane gromadzimy?

 1. Gdy użytkownik przegląda zasoby strony, jego przeglądarka automatycznie tworzy i przesyła log (adres IP urządzenia, informacje o systemie i przeglądarce, dacie i czasie skorzystania ze strony itp.). Są to informacje anonimowe i nie identyfikują osoby użytkownika, jakkolwiek mogą wskazywać konkretne urządzenie oraz miejsce, w którym użytkownik skorzystał ze strony. Logi są przechowywane na serwerze dostawcy hostingu przez 28 dni, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami administrującymi serwerem.
 2. Gdy użytkownik komentuje wpis na blogu, dobrowolnie udostępnia swoje imię i nazwisko (lub pseudonim), adres e-mail, ewentualnie także adres swojej strony internetowej. Imię i nazwisko (lub pseudonim) użytkownika oraz adres jego strony internetowej (w formie linku) są publicznie dostępne, natomiast adres e-mail jest znany wyłącznie administratorom strony oraz serwera. Powyższe dane wraz z komentarzami użytkownika są przechowywane na serwerze przez czas nieokreślony.
 3. Gdy użytkownik korzysta w formularza kontaktowego, dobrowolnie udostępnia swoje imię i nazwisko (lub pseudonim) oraz adres e-mail administratorowi strony. Dane te są przechowywane w komputerze i innych urządzeniach osobistych administratora strony przez czas nieokreślony.

III Cele gromadzenia danych

 1. Dane identyfikujące użytkownika: imię i nazwisko (lub pseudonim), adres e-mail oraz adres jego strony internetowej, gromadzone są w celu zapewnienia wygody korzystania z zasobów strony i komunikacji z jej administratorem oraz innymi użytkownikami.
 2. Adres e-mail użytkownika komentującego wpis na blogu w postaci zanonimizowanego ciągu znaków (tzw. hash) może zostać przesłany do zewnętrznej usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy użytkownik jej używa. Usługa Gravatar służy komentującym wpisy blogowe do korzystania z unikalnych obrazków profilowych (zdjęć, grafik itp.). W tym zakresie ma zastosowanie polityka prywatności usługi Gravatar dostępna na stronie: https://automattic.com/privacy.
 3. Pozostałe dane wykorzystywane są w celach statystycznych, m.in. przy użyciu zewnętrznej usługi Google Analytics, która rejestruje zachowania użytkownika na stronie, informacje o lokalizacji, systemie i przeglądarce itp. W tym zakresie ma zastosowanie polityka prywatności Google dostępna na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

IV Bezpieczeństwo i poufność danych

 1. U dostawcy hostingu dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.
 2. U administratora strony dane przechowywane są na urządzeniach dostępnych wyłącznie administratorowi, zabezpieczonych hasłem i profesjonalnym, regularnie aktualizowanym programem antywirusowym.
 3. Przesyłanie danych między urządzeniem użytkownika a serwerem oraz między serwerem a urządzeniem administratora strony odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, co oznacza, że dane przesyłane są w formie zaszyfrowanej, uniemożliwiającej ich odczytanie na urządzeniu, na którym nie zainstalowano unikalnego klucza, podobnie jak ma to miejsce np. podczas korzystania z bankowości elektronicznej.
 4. Wszelkie dane użytkownika nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom lub organizacjom. Jedyny wyjątek stanowić może wezwanie podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organów ścigania).

V Jakie dane wysyłamy?

 1. Podobnie jak większość witryn internetowych, także ta strona dla wygody użytkownika używa tzw. plików cookies. Są to niewielkie i nieobciążające systemu pliki tekstowe wysyłane przez serwer i przechowywane przez przeglądarkę zainstalowaną na urządzeniu użytkownika. Dzięki temu, kiedy jego przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, ta rozpozna rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji zawartych w tych plikach jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a. IP, data i czas oraz identyfikatory podstron w celach statystycznych,
  b. znacznik zapoznania się i akceptacji informacji o używaniu plików cookies, dzięki czemu użytkownik nie musi potwierdzać zgody podczas ponownych odwiedzin.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w plikach pomocy każdej przeglądarki, a także na wielu stronach internetowych, np. http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies.

VI Osadzone treści z innych witryn

 1. Artykuły na naszej stronie mogą zawierać osadzone treści z innych witryn (np. Facebook, YouTube, Vimeo). Witryny te mogą zbierać informacje o użytkowniku, używać cookies i monitorować interakcje z osadzonym materiałem, jeżeli użytkownik jest zalogowany w danej witrynie.
 2. W przypadku treści osadzonych ma zastosowanie polityka prywatności witryn źródłowych, np. Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation), YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl), Vimeo (https://vimeo.com/privacy).

VII Prawo użytkownika do danych i do bycia zapomnianym

 1. Użytkownik, który podał dane identyfikujące go, czyli dodał komentarz na blogu lub korzystał z formularza kontaktowego, może zażądać dostarczenia mu pliku z kompletem danych będących w posiadaniu administratora danych na stronie. W takim przypadku prosimy o przesłanie wyrażenia woli wglądu do danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin[at]marcinwronski.art.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie dalszego gromadzenia i przetwarzania jego danych, prosimy o przesłanie wyrażenia woli bycia zapomnianym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin[at]marcinwronski.art.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.
 3. W przypadku użytkownika, który komentował wpisy blogowe, wyrażenie woli do bycia zapomnianym będzie skutkowało usunięciem jego komentarzy.